Bossa - Akkardan Birleşme Belgeleri

Faaliyet Raporları ve Bağımsız Denetim Raporları için tıklayınız

Bossa Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu
Bossa - Akkardan Birleşme Duyurusu
Bossa - Akkardan Birleşme Raporu
Bossa - Akkardan Birleşme Sözleşmesi
Bossa Sermaye Azaltım Raporu
Ana Sözleşme Tadil Metni
Uzman Kuruluş Raporu
Tahmini Açılış Bilanço
Birleşme İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet Metni
Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname Örneği
Ana Sözleşme Tadil Metni
Ayrılma Hakkı Kullanımı Bilgilendirme Dökümanı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı