YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri, icracı, icracı olmayan ve bağımsız üyelerden oluşmuştur:

Ümit Abanoz
Başkan

1968 yılında Akçakoca'da doğan Ümit Abanoz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Cumhuriyet Savcısı olarak mesleğe başladıktan sonra çeşitli şirketlerde hukuk müşavirlikleri yapmıştır. Halen serbest avukat olarak çalışmakta olup Bossa T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığıve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğini yürütmektedir.

Fatma Kıvılcım İlikçi
Başkan Vekili ve CFO

1973 tarihinde Mersin’de doğan Fatma Kıvılcım İlikçi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünü ve Bilgi Üniversitesi e-MBA programını bitirmiştir. Bossa T.A.Ş.’de çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. Halen Bossa T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği - CFO görevlerini yürütmektedir.
Mehmet Mumcuoğlu
Bağımsız Üye

1952 yılında Kayseri’de doğan Mehmet Mumcuoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı faaliyet gösteren çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen Bossa T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerini yürütmektedir.
Kadir Özgen
Bağımsız Üye

1946 yılında Eskişehir’de doğan Kadir Özgen, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmiştir. Çeşitli özel sektör firmalarında çalışmıştır. Kendine ait Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürosunda faaliyetlerine devam etmekte olup, halen Bossa T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri üyeliklerini yürütmektedir.
Yasemin Ergat
Üye

1982 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Ergat, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. Halen Bossa T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Ofis Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK’nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.

Komiteler

DENETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Kadir Özgen Başkan
Mehmet Mumcuoğlu Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Mehmet Mumcuoğlu Başkan
Kadir Özgen Üye
Sencer Doğru Üye

RİSKİN ERKEN
SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Kadir Özgen Başkan
Ümit Abanoz Üye