YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri, icracı, icracı olmayan ve bağımsız üyelerden oluşmuştur:

İsrafil Uçurum
Başkan

Yusuf Uçurum
Başkan Vekili

Mehmet Mumcuoğlu
Bağımsız Üye

1952 yılında Kayseri’de doğan Mehmet Mumcuoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı faaliyet gösteren çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen Bossa T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerini yürütmektedir.
Kadir Özgen
Bağımsız Üye

1946 yılında Eskişehir’de doğan Kadir Özgen, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmiştir. Çeşitli özel sektör firmalarında çalışmıştır. Kendine ait Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürosunda faaliyetlerine devam etmekte olup, halen Bossa T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri üyeliklerini yürütmektedir.
Fatma Kıvılcım İlikçi
Üye ve CFO

1973 tarihinde Mersin’de doğan Fatma Kıvılcım İlikçi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünü ve Bilgi Üniversitesi e-MBA programını bitirmiştir. Bossa T.A.Ş.’de çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. Halen Bossa T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği - CFO görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK’nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.

Komiteler

DENETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Kadir Özgen Başkan
Mehmet Mumcuoğlu Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Mehmet Mumcuoğlu Başkan
Kadir Özgen Üye
Sencer Doğru Üye

RİSKİN ERKEN
SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Kadir Özgen Başkan